Single Column Posts

กุมภาพันธ์ 29, 2024

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน ระดมกวาดล้างอาชญากรรม พร้อมคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

       เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยหลายหน่วยงานได้บูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร กว่า 650 คน เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการปล่อยโคมไฟ โคมลอย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วน โดยเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็ง ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เนื่องจากจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟ ตามสถานที่ต่างๆ อาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีแฝงตัวเข้ามา จนทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น และอาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม รวมทั้ง อาจเกิดอันตรายจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมใจกัน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเสมอภาค อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย แสดงถึงความเด็ดขาด เข้มแข็ง เป็นมิตรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย
/////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
29 ตุลาคม 2560