ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง คุมเข้มทุกมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่แตง และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

เชียงใหม่-วันที่ 15 มี.ค.62ที่ผ่านมา ที่อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่แตง และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เกิดการบูรณาการร่วมกัน เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในพื้นที่ ห้ามเกิดไฟป่าในพื้นที่อย่างเด็ดขาด หากพบการเกิดไฟป่าให้เข้าดำเนินการดับไฟโดยเร็ว รวมถึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างกติกาชุมชน ให้เป็นมาตรฐานในการดูแลปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกัน


ด้าน รองแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมช่วยกัน อย่างจิงจัง ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
………….
คมศักดิ์ หล่อเถิน/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่