ผู้ว่าฯ กทม. คาดการณ์ วันนี้มีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากเป็นอันดับ ๒ รองจากวันที่ ๓๐ ธันวาคมที่ผ่านมา

๒ มกราคม ๒๕๖๐ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท้องสนามหลวง
พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง กล่าวว่า วันนี้มีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพจำนวนมาก จากการประมาณการคาดว่า จะมากเป็นอันดับ ๒ รองจากวันที่ ๓๐ ธันวาคมที่ผ่านมา ที่มีประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพมากกว่า ๗๓,๐๐๐ คน ในวันนั้นเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพจนแล้วเสร็จเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ซึ่งในวันนี้จะพยายามดูแลประชาชนให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพแล้วเสร็จภายในเวลา ๐๑.๐๐ น. วันพรุ่งนี้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวย้ำให้ประชาชนมั่นใจด้วยว่า เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดดูแลประชาชนวันละ 1,200 คน
นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเร่งทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สนามหลวงฝั่งทิศใต้หลังจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีไปเมื่อวานนี้ ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จสามารถส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศได้ทันวันที่ ๑๐ มกราคมนี้ตามที่กำหนดไว้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: ฐิตาวัลย์ ลาภขจรสงวน

ผู้เรียบเรียง: เพ็ญนภา เข็มตรง
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001020010088)