มท.1 ตรวจเยี่ยมการให้บริการของสถานบริการใน จ.เชียงใหม่ ที่มีสิทธิเปิดให้บริการได้จนถึงตี 4

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการของสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสิทธิเปิดให้บริการได้จนถึง ตี 4 ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาล

วันที่ (20 ธ.ค. 66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ , นายชัชวาลย์ ปัญญา และ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในเวลา 17.00 น. ที่ ห้องประชุม EOC ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ และติดตามตามข้อราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นหลัก คือ การขยายเวลาเปิดสถานบริการจนถึง ตี 4 , การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น ในเวลา 22.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการของสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสิทธิเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หรือ ตี 4 ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาล ประกอบด้วย ร้านเดอะกู๊ดวิวบาร์ฯ ร้านเดอะริเวอร์ไซด์บาร์ฯ และ ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานบริการที่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการอย่างถูกต้องอยู่ทั้งหมด 27 แห่ง แต่มีเพียง 9 แห่ง ที่ขอเปิดให้บริการถึงตี 4 เป็นร้านที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ 7 แห่ง และอีก 2 แห่งอยู่ในอำเภอสันทรายและอำเภอฝาง

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจในวันนี้ไม่ได้มาตรวจค้นหรือจับกุม แต่มาเพื่อตรวจความเรียบร้อยของการเปิดให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ว่า สถานบริการแต่ละแห่งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหรือไม่ ซึ่งพบว่าทั้ง 3 ฝ่าย คือ สถานบริการ นักเที่ยว และผู้รักษากฎหมาย มีความเข้าใจกันดี ไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือทำอันตรายใดๆ เนื่องจากมีการวางกฎหมายควบคุมไว้หมดแล้ว ทั้งเรื่องของยาเสพติด การห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ และการพกพาอาวุธสิ่งผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ถือเป็นการเริ่มต้นให้เปิดได้เฉพาะสถานบริการที่มีใบอนุญาตถูกต้องเท่านั้น ยังมีร้านอาหารอื่นๆ ที่ยังเปิดขายเครื่องแอลกอฮอล์ได้ถึงเที่ยงคืน ซึ่งหากได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ก็อาจจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการสู่สถานประกอบการในประเภทอื่นๆ ได้มากขึ้น แต่ต้องมั่นใจก่อนว่าการควบคุมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การห้ามขายแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มึนเมาสุราจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ทั้งนี้ การขยายเวลาเปิดบริการถึงตี 4 จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี เพราะจะช่วยให้คนมีงานทำมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานของสถานบริการ รวมถึงการขายอาหารของพ่อค้าแม่ค้าในรอบดึกด้วย