รมต.การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เชียงใหม่ประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับโดยประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการรายงานความก้าวการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. โดย ปม. อส. ทน. ทบ. ในเรื่องด้านโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง, ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล, การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสียหายจากไฟป่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางปฏิบัติการตามนโยบายที่สำคัญให้ท่งหน่วยงานในสังกัด ทส. โดย ปม. อส. ทน. ทบ. ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดทีมแพทย์มาคัดกรอง ไวรัสโควิด-19 ให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ทางทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด ตัวแทนผู้บริหาร รพ.ลานนา พร้อมด้วยตัวแทน รพ.ในเครือรามคำแหง  รพ รามคำแหง, รพ.ลานนาและรพ.เชียงใหม่ราม มอบเงิน 600,000 บาท เพื่อสบทบ “กองทุนผู้พิทักษ์ป่า” อีกด้วย.