รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card รูปแบบใหม่

MNECO170206140022002_4c956df0a4864f95ba98293b16cf06c3
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card รูปแบบใหม่ พร้อมตั้งเป้าเพิ่มยอดขายเป็น ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปีนี้
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังเป็นประธานการเปิดตัวโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Thailand Privilege Card รูปแบบใหม่ว่า เพื่อตอบสนองการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มปรับตัวเข้าสู่กลุ่มคุณภาพมากขึ้นและตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาซ้ำ บริษัท ไทยแลนด์ พรีวิลเลจ การ์ด ซึ่งเป็นบริษัทที่กำกับดูแลโดยภาครัฐ จึงเปิดตัวบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ ๔ รูปแบบ จากเดิมที่มีบัตรสมาชิก ๔ ประเภท ทั้งนี้ เชื่อว่า การเปิดตัวบัตรในครั้งนี้ ยังสามารถเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ของด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวทางน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมองว่า โครงการบัตรสมาชิกยังสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) ได้อีกด้วย
นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิลเลจ การ์ด จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนสมาชิกมากกว่า ๔,๐๐๐ ราย โดยปีที่ผ่านมาจำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ มีสมาชิกเดินทางทั้งหมดมากกว่า ๑๔,๗๐๐ ครั้ง เกิดรายได้หมุนเวียนในไทยมากกว่า ๑๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นอีก ๖๗๘ ราย ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา สร้างยอดขายรวมมากกว่า ๓๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนในปีนี้ ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายเป็น ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่แล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์

ผู้เรียบเรียง: สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6002060010024)