Single Column Posts

กุมภาพันธ์ 22, 2024

รัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” เปิดรับบริจาคเงิน พร้อมยืนยันรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหา พร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว

PNPOL600115002001102
๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ – เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา รัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้ เปิดรับบริจาคเงิน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลประทบจากฝนตกหนัก และรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ มีความห่วงในประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และส่งกำลังไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการช่วยเหลือ และรัฐบาลมีมาตรการหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี เป็นต้น พร้อมตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการเยียวยา ดังนั้น ในวันนี้จึงถือเป็นการ่วมมือกันเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรวบรวมความช่วยเหลือส่งไปให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
PNPOL600115002001101
การเปิดรับบริจาคครั้งนี้ รับบริจาคระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. โดยการโทรศัพท์เข้าไปร่วมบริจาคเงินในรายการผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์จำนวน ๒๐ คู่สาย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ศิลปินดารา นักร้อง และนักกีฬา รวมทั้งนิสิตนักศึกษา นักเรียนนายร้อย ร่วมรับโทรศัพท์ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง: ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6001150010009)