รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดงานช่วยอุทกภัยภาคใต้พรุ่งนี้ เปิดทำเนียบถ่ายทอดสดรวมพลังประชารัฐรับบริจาคเงิน พร้อมอัพเดทสถานการณ์น้ำและการฟื้นฟู เชิญชวนคนไทยมอบน้ำใจแก่เพื่อนผู้ตกทุกข์ได้ยาก

๑๔ มกราคม ๒๕๖๐พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ ๑๕ มกราคม ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน และสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง พร้อมจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยสถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะถ่ายทอดสดพร้อมกันในเวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๒๐ น. หลังจากนั้นสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS จะถ่ายทอดต่อจนจบรายการในเวลา ๒๐.๐๐ น.
“รูปแบบการจัดงานเน้นวัตถุประสงค์ ๓ ข้อหลัก ได้แก่ เป็นช่องทางแสดงพลังน้ำใจของคนไทยในการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วม การช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ และการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหาย และเป็นการรวมพลังความรักสามัคคีของคนไทยที่ร่วมกันจัดงาน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทห้างร้าน สถานีโทรทัศน์ ศิลปินดารา นักร้อง นิสิตนักศึกษา”
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด กล่าวต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนแสดงความรักและสามัคคีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยสามารถโทรศัพท์เข้าไปร่วมบริจาคเงินในรายการผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๓๐๓ จำนวน ๒๐ คู่สาย โดยจะมีคณะรัฐมนตรี ศิลปินดารานักร้อง และนักกีฬา เช่น คุณนันทิดา แก้วบัวสาย คุณบี้ สุกฤษฎิ์ คุณเจษ เจษฎ์พิพัฒน์ คุณบี น้ำทิพย์ คุณธนนท์ The Voice วงดนตรีหินเหล็กไฟ คุณชิน ชินวุฒิ คุณเมย์ รัชนก คุณสารัช อยู่เย็น คุณสิโรจน์ ฉัตรทอง คุณหลุยส์ สก็อต คุณพรีม รณิดา คุณยุ้ย จีรนันท์ และ คุณจั๊กจั่น อคัมย์สิริ รวมทั้งนิสิตนักศึกษา นักเรียนนายร้อย ร่วมรับโทรศัพท์ด้วย
“ท่านนายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่แจ้งความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมาก ทำให้เห็นถึงความเอื้ออาทรที่ทุกคนมีต่อกัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการจัดงานค่อนข้างสั้นเพียงแค่ ๒ ชั่วโมง และสถานที่ไม่กว้างขวางพอที่จะต้อนรับคนจำนวนมากได้ จึงอยากให้ประชาชน ทั่วไปบริจาคเงินผ่านทางโทรศัพท์ที่จัดเตรียมไว้เป็นหลัก”
ทั้งนี้ ไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ นายกรัฐมนตรีจะร่วมรับโทรศัพท์ และพูดคุยตอบคำถามกับประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมกับรับมอบเงินบริจาคในระหว่างการจัดงาน โดยจะเน้นรับบริจาคเงินเป็นหลัก ส่วนผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภค ขอให้ติดต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ บมจ. อสมท เป็นต้น ที่จะลำเลียงสิ่งของไปส่งยังพื้นที่ หรือติดต่อบริจาคโดยตรงที่กอง บก. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ส่วนหน้า ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงต่อไป”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: เอกสารข่าว (สำนักข่าว)

ผู้เรียบเรียง: เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา: สำนักข่าว

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001140010160)