รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย เห็นชอบให้มีการจัดงานที่ทำเนียบรัฐบาล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย เห็นชอบให้มีการจัดงานที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคมนี้

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากตัวแทนสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ ๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท จากกลุ่มพลังเครือข่ายประชาชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจากตัวแทนภาคเอกชน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยน้ำดื่มและส้วมกระดาษ
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเงินที่ได้รับการบริจาคจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ พร้อมสั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มอบกระทรวงคมนาคมทำท่อลอดใต้พื้นถนนที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหล เพื่อเร่งระบายน้ำ
สำหรับหลักเกณฑ์การเยียวยานั้น จะนำหลักเกณฑ์ของปี ๒๕๕๔ เป็นแนวทางช่วยเหลือเยียวยา ทั้งในส่วนผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่พังเสียหายทั้งหลังและบางส่วน ทั้งนี้ มี ๑๐ จังหวัด ๑๑๑ อำเภอ ประชาชนกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนได้รับผลกระทบ ส่วนใดที่สามารถช่วยเหลือเยียวยาได้ให้ดำเนินการทันที ไม่ต้องรอหลังน้ำลด
ส่วนการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย นั้้น นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดงานที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ลักษณะงานจะมีการร้องเพลง สลับกับการให้ข้อมูลถึงผลกระทบจากอุทกภัย และมีการตั้งคณะกรรมการดูแลเงินบริจาคที่ประชาชนบริจาคผ่านไปยังกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมให้มากที่สุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: คนึงนิจ ศรทรง

ผู้เรียบเรียง: สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001110010243)