รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีนวรัฐ “กาดก้อม กองเตียว” ณ วัดศรีนวรัฐ (บ้านทุ่งเสี้ยว) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเดินทางมาตรวจงานใน จ.เชียงใหม่ และได้เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีนวรัฐ (บ้านทุ่งเสี้ยว) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พร้อมชมคุ้มเจ้าเก่า และสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทเขิน ซึ่งมีชุมชนร่วมกันแต่งกายชุดไทเขินคอนต้อนรับ และจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะเดินทางมาตรวจงานที่เวียงท่ากาน เมืองเก่าที่สร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 13 ในสมัยพระเจ้าอาทิตย์ราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประสานงานระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมศิลปากร ในการดำเนินโครงการขุดแต่งและบูรณะเวียงท่ากาน หลังจากนั้นได้เดินทางมาที่วัดศรีนวรัฐ เพื่อเยี่ยมชมคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ (ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดศรีนวรัฐ) ที่ถูกบันทึกไว้ว่าสร้างเมื่อปี 2470 และสร้างหลองข้าวขนาดใหญ่ไว้ที่ด้านหน้าคุ้มเจ้าอีกด้วย ว่ากันว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็เคยมาพำนักที่นี่ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่ยังจดจำได้ จากนั้นท่านรัฐมนตรีฯ เข้ากราบไหว้พระประธาน พระเจ้าหลวง (หลวงพ่อทองคำ) พระเจ้าสักคงตัน ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ที่นับถือของชุมชนแห่งนี้ พร้อมถวายชุดผ้าไตร พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ โดยมี น.ส.ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทเขิน (ตั้งอยู่ข้างวัดศรีนวรัฐ) พร้อมเดินเยี่ยมชมกิจกรรม “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กาดก้อม กองเตียว ถนนสายวัฒนธรรม 100 ปี ศรีนวรัฐ” ชมการแสดงของเด็กๆ, การแสดงพื้นถิ่นทางวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีไทยล้านนา พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก (อาหารพื้นเมือง) โดยชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว


พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ กล่าวว่า “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กาดก้อม กองเตียว ถนนสายวัฒนธรรม 100 ปี ศรีนวรัฐ” เป็นกิจกรรมแรกที่ทางวัดศรีนวรัฐ ได้ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว และอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่มองเห็นถึงการอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยเขินให้สืบไป และเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยได้ร่วมกันแต่งชุดพื้นบ้าน(ไทเขิน) และนำอาหารพื้นบ้านพร้อมสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) มาวางแผงขาย และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ในตลาดประชารัฐแห่งนี้อีกด้วย รวมทั้งจัดให้มีบ้านพักโฮมสเตย์ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจัดรถรางนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ, เมืองเก่าเวียงท่ากาน, บ้านไทเขินวัดต้นกอก, ศิลปะการตีมีดที่บ้านร้องตีมีด เรือนไทเขินโบราณ ของชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว บ้านดงก่ำ บ้านป่าสัก บ้านต้นแหนหลวง บ้านต้นแหนน้อย เป็นต้น

พระครูถาวรนพรัฐ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กาดก้อม กองเตียว ถนนสายวัฒนธรรม 100 ปี ศรีนวรัฐ” เป็นกิจกรรมแรกที่ทางวัดศรีนวรัฐ ได้ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทุกๆ วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น. จึงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้