สำนักช่างสิบหมู่จะเริ่มปฏิสังขรณ์ราชรถในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ ๙ มกราคมนี้

๖ มกราคม ๒๕๖๐นางวิจิตร ไชยวิจิตร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านช่างสิบหมู่ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า ในวันที่ ๙ มกราคมนี้ คณะช่างปิดทองประดับกระจก ช่างแกะสลัก และช่างไม้ประณีต จะเข้าไปปฏิสังขรณ์ราชรถในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศนั้น จะดำเนินการเปลี่ยนกระจกที่หมองคล้ำหลุดร่อนใหม่ทั้งองค์ เปลี่ยนผ้าม่านบุษบก และขึ้นแบบฉัตรชั้นเบญจาประจำราชรถใหม่เพื่อให้สมพระเกียรติยศ สำหรับราชรถน้อย ซึ่งเป็นราชรถสำหรับพระนำอ่านพระอภิธรรมนำกระบวน จะดูลวดลายของไม้แกะสลักลงรักปิดทองบางส่วนที่เสื่อมสภาพ ส่วนพระที่นั่งราเชนทรยาน จะอัญเชิญไปบูรณะที่สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม เพราะต้องบูรณะใหม่ทั้งองค์ ต้องใช้สถานที่และใช้เวลาในการดำเนินงาน ส่วนร่างแบบลวดลายเครื่องประกอบพระอิสริยยศใหม่ ได้แก่ ราชรถรางปืน และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย นั้น คืบหน้าไปมาก ซึ่งลวดลายของพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพัฒนาจากศิลปกรรมของพระที่นั่งราเชนทรยานแต่เพิ่มรูปลำดับชั้นและลวดลายใหม่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง: อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001060010160)