แนะนำเส้นทางเลี่ยงถนนสายเอเชียเข้ากรุงเทพมหานคร

๓ มกราคม ๒๕๖๐นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่น ๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ที่ผ่านมาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ หรือถนนเอเชีย จะมีรถสัญจรเป็นจำนวนมาก ทั้งเริ่มเทศกาลและก่อนจะเลิกเทศกาล ซึ่งเช่นเดียวกับปีใหม่ ๒๕๖๐ นี้ ในวันที่ ๔ และ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถนนสายเอเชียขาล่องเข้ากรุงเทพมหานครจะมีรถในปริมาณที่หนาแน่น ดังนั้น จึงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงถนนสายเอเชีย โดยประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณสามแยกท่าน้ำอ้อยสามารถเลี้ยวขวาเข้าผ่านจังหวัดชัยนาทและใช้ถนนสายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ผ่านอำเภอป่าโมก ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข ๓๔๗ บางปะอิน-บางปะหัน ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าถนนเลี่ยงเมืองตะวันตก ขึ้นทางด่วนบางปะอิน เข้ากรุงเทพมหานครได้เลย
สำหรับถนนสายเอเชียในช่วงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ช่วงที่ถนนสายตากฟ้ามารวมถนนสายเอเชียจะมีรถหนาแน่นมากและติดเป็นระยะยาวทุกปี ผู้ใช้ถนนที่เดินทางถึงอำเภออินทร์บุรีก็สามารถเลี้ยวขวาเข้าอำเภออินทร์บุรีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วเลี้ยวซ้ายไปสิงห์บุรี อ่างทอง วิ่งตามถนนที่แนะนำเบื้องต้นได้ทันที ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสองเลนแต่ไม่มาก สามารถทำเวลาได้ตามต้องการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: วีรยุทธ รวดเร็ว

ผู้เรียบเรียง: ชาณิภา สังฆะรัตน์

แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNPBH6001030010001)