โฆษกรัฐบาลเผย สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลาย เหลือเพียง ๕ จังหวัด ต้องเร่งระบายน้ำควบคู่แผนสำรองน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง ชี้นายกฯ กำชับสำรวจความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเต็มที่

๒๙ มกราคม ๒๕๖๐พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว และมีจังหวัดที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา และนราธิวาส แต่ยังคงมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเพียง ๕ จังหวัด ๙ อำเภอ โดยรัฐบาลสั่งการให้ใช้ช่วงเวลานี้เร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำออกสู่ทะเลควบคู่ไปกับการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
“ในช่วงวันที่ ๒๘ มกราคม-๓ กุมภาพันธ์นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ภาคใต้จะมีฝนลดลงและไม่มีฝนตกหนัก ดังนั้น จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓ อำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ อำเภอ จังหวัดสงขลา ๑ อำเภอ จังหวัดพัทลุง ๒ อำเภอ และ จังหวัดปัตตานี ๑ อำเภอ จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเข้าสู่การฟื้นฟูหลังน้ำลด”
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด กล่าวต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประสานจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสม ซึ่งจะครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องแรงงาน การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการทางภาษีและข้อกฎหมาย เช่นเดียวกับสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่หน่วยราชการต้องเข้าไปดูแล เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา โรงเรียน และโรงพยาบาล เป็นต้น
“ท่านนายกฯ ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เดือดร้อน โดยจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทำงานกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์ และจะระดมทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งจากงบประมาณของรัฐเองและเงินบริจาคของคนไทยที่หลั่งไหลมาช่วยกัน”
ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีบ้านเรือนเสียหาย ๑๑,๕๕๕ หลัง แยกเป็นเสียหายทั้งหลัง ๒๘๔ หลัง เสียหายบางส่วน ๑๑,๒๗๑ หลัง ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน ๓๓,๐๐๐–๒๕๐,๐๐๐ บาท และหน่วยทหารกับนักศึกษาอาชีวะจะเข้าไปช่วยซ่อมแซม นอกจากนี้ เกษตรกรที่ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมกับมาตรการอื่น ๆ ที่อนุมัติไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: เอกสารข่าว (สำนักข่าว)

ผู้เรียบเรียง: อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา: สำนักข่าว

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001290010072)