DSI สนธิกำลังกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บุกจับผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมเชียงใหม่

DSI สนธิกำลังกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพบสินค้าอาหารปลอม เบื้อต้นอายัดสินค้าและนำไปตรวจสอบหาสารต้องห้าม เตือนผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารที่มีฉลากอย่างถูกต้องทุกครั้ง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีการสอบสวนคดีพิเศษ แถลงข่าวกรณีตรวจสอบพบสินค้าอาหารปลอม (น้ำผลไม้) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพันตำรวจโทสมพร ชื่นโกมล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 นางนฤมล ขันติกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายวรรณชัย พรหมรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 1 กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมแถลงข่าวด้วย

สืบเนื่องทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ได้ปฏิบัติงานตามแผนตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการสุ่มซื้อตัวอย่างเครื่องดื่มน้ำผลไม้ในพื้นที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตรวจพบน้ำผลไม้มีผลการทดสอบน้อยกว่าเกณฑ์อัตราส่วนผสม ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช เอซ ฟู้ด หรือ เอส เอส ฟู้ด ที่ฉลากระบุยี่ห้อชื่นใจ จึงได้จับกุมและดำเนินคดี สอบสวนขยายผลปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตที่แท้จริง ผู้ประกอบการได้สวมใบอนุญาต โดยเมื่อวันนี้ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ร่วมกับศูนย์ปฎิบัติการพิเศษเขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) สนธิกำลังสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทำการตรวจสอบโรงงานผลิตอาหาร ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญเรืองการค้า เลขที่ 31/2 หมู่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถตรวจยึดอาหารประเภทน้ำผลไม้ ประกอบด้วย น้ำมะขาม ตราชื่นใจ และ น้ำผลไม้รวม 25% (น้ำสีเหลือง) จำนวน 7,000 กว่าขวด รวมทั้งขวดเปล่าและภาชนะพร้อมบรรจุอีกจำนวนมาก ภายในโรงงานผลิต

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจพบสีปรุงกลิ่นมะขามสีเหลืองคล้ายน้ำมะขามซึ่งใช้ใส่เติมแต่งเป็นกลิ่นมะขาม โดยไม่มีมะขามจริงตามที่ระบุในฉลาก พนักงานเจ้าหน้าที่อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการอายัดน้ำผลไม้ดังกล่าวไว้ตรวจสอบชั่วคราวและร้องทุกข์ ต่อ สภ.แม่แตง เนื่องจากเป็นการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมตาม และได้นำอาหารบางส่วนไปตรวจสอบหาสารต้องห้าม เพื่อขยายผลไปยังความผิดฐานอื่นต่อไป หากเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากๆ สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง จนถึงกับเสียชีวิตได้ด้วย

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อกังวลและห่วงใยผู้บริโภคจากการบริโภคอาหารปลอม ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของไตเป็นที่สุด เนื่องจากโรคไตเรื้อรัง ได้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และฝากถึงผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารประเภทดังกล่าวหรือทุกประเภท ควรดูสินค้าที่มีฉลากภาษาไทยระบุชื่ออาหาร เลขสารบบ อย.ชื่อผู้ผลิต/ผู้นำเข้า สถานที่ตั้ง ปริมาณสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุก่อนซื้อรับประทาน
////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
3 สิงหาคม 2561