พิธีสุมาคารวะ สระเกล้าดำหัว และขอพรป๋าเวณีปึ๋ใหม่เมือง จาก ท่านอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เชียงใหม่-21 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือและท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ สืบฮีตสานฮอย  ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประกอบพิธีสุมาคารวะ สระเกล้าดำหัว และขอพรป๋าเวณีปึ๋ใหม่เมือง จาก ท่านอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่