รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชนใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

草の根・人間の安全保障無償資金協力:日本政府、チェンライ県ウィアンゲン郡住民のための医療体制向上計画の支援を決定

 

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชนในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

        ในครั้งนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลเวียงแก่น เป็นงบประมาณมูลค่า 3,014,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล 1 คัน เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 1 เครื่อง

日本政府は、草の根・人間の安全保障無償資金協力により、「チェンライ県ウィアンゲン郡住民のための医療体制向上計画」への支援を決定し、令和3年3月8日、在チェンマイ日本国総領事館にて松本洋総領事とウィアンゲン病院医院長のギティパット・ラーチャロート氏との間で署名式が行われました。 

本件を通じ、ウィアンゲン病院に対して、救急車1台、ポータブル超音波検査機1台、輸液ポンプ1台の総額3,014,000バーツ(約1,049万円)の支援を実施します。