เชียงใหม่คึกคักผู้สมัครคนสวยอีกรายออกหาเสียงโค้งสุดท้าย ชิงชัยพื้นที่เชียงใหม่

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ พร้อมด้วยนางไพลิน เซลามัน ผู้สมัคร สส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และผู้สมัคร สส. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เสนอนโยบายพรรคและขอคะแนนเสียงพี่น้องชาวเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และกาดหลวง

เมื่อเช้าวันที่ผ่านมา ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้นำนางไพลิน เซลามัน ผู้สมัคร สส. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้สมัคร สส. ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เสนอนโยบายต่อชาวเชียงใหม่ และขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ โดยงานนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากที่น้องชาวเชียงใหม่

ซึ่ง นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคฯ พร้อมด้วยนางไพลิน เซลามัน ได้ชูนโยบายเด่นๆของพรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “หยุดการผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ำ” การค้าเสรีที่เป็นธรรม ออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด ภาษีนิติบุคคลเป็นอัตราขั้นบันได ปฏิรูปภาษีมรดก , “หมอประจำตัวทั่วไทย” ภายใน 1 ปี คนไทยทุกคนมีหมอประจำตัว , “ใส่ใจการแพทย์ผสมผสาน” ยกระดับแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก , “มุ่งมั่นอาหารปลอดภัย” พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลอดสารพิษ , “ทุกภาคเขียวขจี ด้วยระบบท่อส่งน้ำ” ซื้อน้ำจากลาวในฤดูแล้ง ผ่านระบบท่อกระจายทั่วอีสาน ธนาคารน้ำใต้ดินและฝายมีชีวิต , “เศรษฐกิจพิเพียง นำเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน” งบประมาณสมดุล แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มสวัสดิการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งเขตเศรษฐกิจพอเพียงทุกอำเภอ  ทำเกษตรเป็นแบบผสมผสานและปลอดสารพิษ ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

“การศึกษาเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน” เน้นการเรียนให้คิดวิเคราะห์ ไม่ใช่ท่องจำ เน้นการศึกษาให้ได้คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา , “ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม” ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม แยกงานด้านสอบสวนเป็นอิสระ โอนตำรวจภูธรไปขึ้นกับทางจังหวัด , “ปรับลด ปลดหนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเหลือ 1% ต่อปี แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ , “ยกระดับราคาผลผลิตการเกษตร อย่างบูรณาการและยั่งยืน” ประกันราคา จำนำ การแปรรูป และการตลาดครบวงจร ตั้งตณะกรรมการดูแลผลผลิตทุกชนิด ครัวไทยสู่ครัวโลก