เชียงใหม่ และเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา MOU สถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับเมืองออสตินอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายเคิร์ค วัตสัน (Mr. Kirk Watson) นายกเทศมนตรีเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย กับเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ณ ศาลาว่าการเมืองออสติน โดยมีนางลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมืองออสติน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเศรษฐกิจที่ดีระดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา การลงนามในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ที่จะสานความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการค้าการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ร่วมกัน จึงเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต และในลำดับต่อไป จังหวัดเชียงใหม่จะได้ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาความร่วมมือนี้อย่างรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป