โรงพยาบาลลานนา พัฒนาระบบไอที ผู้ป่วยนัดประกันสังคม ยืนยันการเข้าตรวจได้ด้วยตนเอง ผ่านมือถือ

โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคม ที่เลือกโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เป็นสถานพยาบาลหลัก ให้เข้ารับบริการสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้ระบบการคอนเฟิร์มวันเข้าตรวจตามนัดด้วยตนเอง ผ่านมือถือ ซึ่งสะดวกมาก สามารถทำได้ด้วยตนเองทันที

นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา3 ให้ข้อมูลว่า กรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลลานนา ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคมเป็นอันมาก ในปัจจุบัน เรามีผู้ประกันตน ของโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 รวมกันมากกว่า 200,000 คนแล้ว ซึ่งถือเป็นความไว้วางใจเป็นอันมาก ที่ผู้ประกันตนชาวเชียงใหม่และลำพูน มอบให้โรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลลานนา 3 ได้ดูแลสุขภาพของท่าน ในกลุ่มผู้มารับบริการเหล่านี้ หลายคนเป็นผู้ป่วยที่ต้องมารับบริการต่อเนื่องตามแพทย์นัด ซึ่งหากนัดนานวันอาจเกิดปัญหา จำวันนัดไม่ได้ หรือบัตรนัดหาย
โรงพยาบาลลานนา เราจึงได้พัฒนาระบบไอที ให้ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียน เข้าดูข้อมูลการนัดหมายแพทย์ของตนเองได้แบบง่ายๆ ทางมือถือ ซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนพกติดตัวอยู่แล้ว โดยขณะนี้เริ่มใช้ในกลุ่มผู้ป่วยประกันสังคม ที่มีนัดที่โรงพยาบาลลานนา 3 ก่อน
โดยมีขั้นตอนดังนี้ เมื่อกดลิงก์ที่หน้าเว็บไซค์ www.lanna-hospital.com หรือสแกนQR code ผ่านมือถือเข้าไป เพื่อลงทะเบียน จะได้รับรหัส OTP ผ่านมือถือ และเมื่อใส่รหัส เข้าไปก็จะสามารถดูข้อมูลการนัดหมายของท่านได้ทุกแพทย์ ที่มีนัดหมายไว้ และเมื่อถึงวันนัดหมาย ก็สามารถกดยืนยันการเข้ามาตรวจตามนัดได้เลย เมื่อยืนยันแล้ว จะได้ข้อความเข้ามือถือ เป็น QR code ให้นำมาแสดง ต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ด้านหน้า โรงพยาบาลลานนา3 เพื่อเข้ารับการตรวจตามกระบวนการต่อไป ซึ่งแนวทางใหม่นี้ กำลังเริ่มต้น ถือเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ประกันตนของเรา และจะขยายผล นำไปใช้ที่โรงพยาบาลลานนาต่อไป
.
สำหรับผู้ประสงค์จะเป็นครอบครัวลานนา ขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567 ท่านสามารถกด เลือก “โรงพยาบาลลานนา” และ “โรงพยาบาลลานนา 3” เป็นสถานพยาบาลหลักของท่านได้แล้ว ซึ่งทั้ง 2 แห่ง สามารถใช้สิทธิได้ทั้งการรักษาพยาบาล สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี และสิทธิทันตกรรม ได้เหมือนเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวกัน
.
เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง 3 ช่องทางดังนี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th Applications : SSO Connect
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลลานนา โทร. โทร.052-015-999