พรรคประชาชาติขึ้นเหนือจัดเวทีสัมนา “เรื่องการเมืองระบอบประชาธิปไตยกับสังคมพหุวัฒนธรรม” ประชาชนและกลุ่มชาติพันธ์ กว่า 300 คนร่วมงาน

เชียงใหม่-23 พฤศจิกายน 2

Read more

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์เด็ก ภายใต้โครงการ “Write to Breathe”ที่เชียงใหม่

เพราะลมหายใจของเด็ก คือล

Read more

อธิบดีกรมการศาสนาเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด

โครงการกิจกรรมประชารัฐร่

Read more