พิธีสุมาคารวะ สระเกล้าดำหัว และขอพรป๋าเวณีปึ๋ใหม่เมือง จาก ท่านอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เชียงใหม่-21 เมษายน 2561

Read more

คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปี ซึ่งเป็นคริสตจักรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

Read more

“โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด” เทศบาลนครเชียงใหม่ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน และสถานรับเลี้ยงเด็ก สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไข

Read more