กิจกรรม “เมืองไทยประกันชีวิต เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกหน้าฮัก เชียงใหม่ในซาฟารี ปี 4”

 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรม “เมืองไทยประกันชีวิต เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกหน้าฮัก เชียงใหม่ในซาฟารี ปี 4”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี ให้การต้อนรับ นายรัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะเยาวชนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน จำนวน 190 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “เมืองไทยประกันชีวิต เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกหน้าฮัก เชียงใหม่ในซาฟารี ปี 4” โดยมี นายอนุชา ดำรงมณีกรรมการบริหาร ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การจัดกิจกรรม “เมืองไทยประกันชีวิต เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกหน้าฮัก เชียงใหม่ในซาฟารี ปี 4” บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพราะต่างก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ และมอบโอกาสให้น้องๆ เยาวชนในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงการพัฒนาด้านจินตนาการของน้องๆ เยาวชนได้เป็นอย่างดี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สำหรับน้องๆ เยาวชน เพราะมีทั้งกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ป่านานาชนิดทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน สามารถศึกษาพฤติกรรมสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์ ให้ความรู้ ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย