จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันลูกเสือไทย 2560

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันลูกเสือไทย 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยในพิธีฯ ได้มีการวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ จุดเครื่องทองน้อย พร้อมทั้งถวายบังคม เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงเป็นพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร เพื่อฝึกเยาวชนให้มีความสามัคคี มานะอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้ ในยามคับขัน และได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”
///////////////////////////////
สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ส.ปชส.เชียงใหม่
25 พฤศจิกายน 2560