“งานมหัศจรรย์หม่อนไหม และผลิตภัณฑ์ 2018: Wonderful Of Mulberry, Silk and Products 2018”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการหม่อนไหมและชมพร้อมเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ

เชียงใหม่-20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ และศูนย์เครือข่าย จัดงาน “มหัศจรรย์หม่อนไหม และผลิตภัณฑ์ 2018 : Wonderful Of Mulberry, Silk and Products 2018” เพื่อสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ในสังคมไทย และเผยแพร่สัญลักษณ์ตรานกยูง พระราชทานในโครงการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมคุณภาพ

โดยมีนาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

 

อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ทรงคุณค่าควรอนุรักษ์ ให้ดำรงอยู่ คู่แผ่นดินไทย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ เป็นของชาวอีสานที่อพยพ เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา  ได้นำภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมและอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาด้วยซึ่งในปัจจุบัน ยังคงแพร่หลายประกอบกับภาคเหนือมีหลากหลายชนเผ่า จึงเกิดการ ผสมผสานระหว่างลวดลายผ้าของชาวอีสานและชาวล้านนา พื้นผ้าไหม จึงมีลวดลาย ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าจกเมืองลอง ผ้าจกลับแล และผ้าลายน้ำไหลจังหวัดน่านเป็นต้น

  

 

ภายในงานพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการหม่อนไหม

นิทรรศการผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 4 ประเภท ได้แก่ นกยูงสีทอง นกยูงสีเงิน นกยูงสีน้ำเงิน และนกยูงสีเขียว

ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ชุบชีวิตผู้ก้าวผิดในสังคม

การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม, การทำของที่ระลึกจากผ้าไหม รังไหม, การแปรรูปน้ำหม่อน การสาธิตแปรรูปการทำไอศกรีมหม่อน, การนุ่งผ้าไหม

การสาธิตการสอบผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

การออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

งาน “มหัศจรรย์หม่อนไหม และผลิตภัณฑ์ 2018 : Wonderful Of Mulberry, Silk and Products 2018” จัดระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต