จังหวัดเชียงใหม่ทำบุญสมโภชพระพุทธสิงหิงค์ ก่อนที่จะอัญเชิญแห่ขบวน

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และทำบุญสมโภชพระพุทธสิงหิงค์ ก่อนที่จะอัญเชิญแห่ขบวน ให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ที่ ลานหน้าพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองและพิธีสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ พระพุทธสิหิงค์ หรือ ที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “พระสิงห์” ก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8 พุทธศักราช 700 นับเนื่องถึงปัจจุบันมีอายุ 1,861 ปี สร้างโดยกษัตริย์ลังกา 3 พระองค์และพระอรหันต์ 20 รูป ในพุทธศตวรรษที่ 16 พระพุทธสิงหิงค์ได้เข้ามาสู่สุวรรณภูมิและต่อมา พุทธศตวรรษที่ 20 เข้ามาประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่ จึงเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่และชาวล้านนา เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวต่างประเทศ และนิยมมากราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองมาโดยตลอด

สำหรับ การจัดให้มีพิธีสมโภชทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ก่อนที่จะอัญเชิญออกแห่ พร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำสักการะบูชา จึงเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง มีความเชื่อกันว่าอำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์จะดลบันดาลให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์และขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ร้ายแรงให้เบาบางคลี่คลายไปในทางที่ดี
//////////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
11 เมษายน 2561