จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในช่วงฤดูหนาวเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชนภายใต้โครงการลำดับที่ 12 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมด้วย นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ Assistant General Manager ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ (หน้าลิฟท์แก้ว)

 

สำหรับปีนี้ นอกเหนือจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ไปทั่วโลกแล้ว เรายังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ก็ลดทอนลง แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมมากมาย สำหรับกิจกรรมที่ใกล้ที่สุด คือ เทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ที่หลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันจัดเป็นประจำทุกปี และทราบว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวจองเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ชาวเชียงใหม่ต้องช่วยกัน คือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่ ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจ ให้เขาได้เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และกลับมาเยือนเชียงใหม่อีกครั้ง

 

ด้าน นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อีกช่องทาง โดยเราได้มีการจัดกิจกรรม 4 ครั้งได้แก่ เมื่อวันที่ 18 –  19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานีขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้การขนส่งทางบกเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 20 – 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และกิจกรรมที่จะมีขึ้นอีกครั้ง คือ วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ก็จะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก

 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นมหานครใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทย มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา สภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี ประกอบกับ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่น่าสนใจ ดึงดูให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ปีละหลายล้านคน จากข้อมูลของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เรามีข้อมูลว่าในปี 2559 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 9.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 คน จากปี 2558 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ประมาณ 6.7 ล้านคน และเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 2.9 ล้านคนซึ่ง ชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเรามากที่สุด ก็คือชาวจีนรองลงมาคือ ชาวญี่ปุ่น และชาวสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

สำหรับปีนี้ นอกเหนือจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ไปทั่วโลกแล้ว เรายังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ก็ลดทอนลง แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมโดย สำหรับในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมมากมาย สำหรับกิจกรรมที่ใกล้ที่สุด ก็คือ เทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ที่หลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันจัดเป็นประจำทุกที และทราบว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวจองเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ที่ชาวเชียงใหม่ต้องช่วยกันคือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่ ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจ ให้เขาได้เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และกลับมาเยือนเชียงใหม่อีกครั้ง

สำหรับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชนเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อีกช่องทาง โดยเราได้มีการจัดกิจกรรม 4 ครั้งได้แก่

                เมื่อวันที่ 18 –  19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณสถานีขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้การขนส่งทางบกเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และกิจกรรมที่จะมีขึ้นอีกครั้ง คือ

วันที่ 1- 2พฤศจิกายน 2560 ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ก็จะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทาง เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จะได้จัดกิจกรรมต้อนรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ด้านหน้าลิฟท์แก้ว ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรม และออกบูธสาธิตกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วมทำโคม กระทงใบตอง การตัดตุง และการตกแต่งซุ้มประตูป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและนำของที่ตนเองทำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้