ททท.จัดกิจกรรม “เชียงใหม่สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ”ที่แม่วาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่จัดกิจกรรมเชียงใหม่สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชียงใหม่-1ธันวาคม 2561 ณ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม”เชียงใหม่สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ” ในปฏิญญา ‘เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ’ เพื่อวางกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วางมาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ , คุณดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, คุณเกศรินทร์ นายก อบต แม่วิน, คุณมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงาน โดยมีสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ชาวบ้านในชุมชนและ น้องๆนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วางมีปางช้าง มีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ ในลำน้าแม่วาง มีที่พักรีสอร์ท โฮมสเตย์ อยู่มากมาย มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนทุกๆวัน กิจกรรมครั้งนี้ทางผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ประกอบการรวมถึง ชาวบ้าน ชุมชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงการดูแลชุมชนและต่อยอด เพื่อรักษาความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อม อย่างยั่งยืนต่อไป