ททท. จัดกิจกรรม ASEAN Community Based Tourism Program 2018 นำเยาวชนเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน

ททท.ส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน และสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเสริมมิตรภาพในหมู่เยาวชนอาเซียนตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ร่วมกับ ททท. สำนักงานโซล และ บริษัท ASEAN Korea Center ประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนระดับนานาชาติ “ASEAN Community Based Tourism Program 2018” โดยบริษัท ASEAN Korea Center ประเทศเกาหลีใต้ ผู้จัดกิจกรรม ได้เลือกหมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561 ณ หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่โดยนำนักศึกษาอาเซียน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน แบ่งเป็น นักศึกษาที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ 15 คน และนักศึกษาอาเซียนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 15 คน ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ที่จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน และสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเสริมมิตรภาพในหมู่เยาวชนอาเซียน ซึ่งเยาวชนนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต พร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้พบเจอ สัมผัส และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนท้องถิ่นด้วยตัวเอง และมิตรภาพจากเพื่อนร่วมกิจกรรมจากนานาประเทศตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ จะฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต โดยกำหนดจัดงานกระชับความสัมพันธ์ต่างๆ ตลอด ปี 2561  หนึ่งในนั้นก็คือ กิจกรรม ASEAN Community Based Tourism Program 2018

ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมไปถึงประเทศเกาหลีใต้ มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก จากสถิติในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทย 32.59 ล้านคน เทียบเป็น 8.91 % เพิ่มขึ้นจากปี 2558 นอกจากนี้ในปี 2560 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 35 ล้านคน หรือ เพิ่มขึ้น 7.39 % แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ 1.46 ล้านคน และนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 8.89 ล้านคน เลยทีเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนมีจำนวนเพิ่มแทบทุกปี ททท. จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชุมชนต่างๆ อย่างลึกซึ้ง เพราะในแต่จะชุมชนก็จะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน บ้างก็โดดเด่นแต่มีความเรียบง่ายแฝงอยู่หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ นี้ ก็เป็นสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม การเรียนรู้วิถีชีวิตแบบคนในชุมชุม เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ได้ในเวลาเดียวกัน