ททท.ภูมิภาคภาคใต้ ยกทัพนำผู้ประกอบการทั่วภาคใต้บุกตลาดภาคเหนือ ในงาน “ชีพจรลงSouth : เที่ยวใต้…ครั้งหนึ่งต้องไป”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคใต้ จับมือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคใต้ บุกเจาะตลาดนักท่องเที่ยวภาคเหนือ ผ่านการจัดงานเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการภาคใต้และภาคเหนือในลักษณะ Table Top Sale ภายใต้งาน “ชีพจรลงSouth : เที่ยวใต้…ครั้งหนึ่งต้องไป”หวังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่ภาคใต้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2562 สร้างรายสู่ท้องถิ่น และชุมชน เพิ่มขึ้น 12% หรือประมาณ 217,000 ล้านบาท

นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. เปิดเผยว่าในปี 2562 ภูมิภาคภาคใต้ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้จุดแข็งของภาคใต้ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดระดับโลก เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะเต่า เกาะนางยวน และหมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “ Once In a Lifetime (เที่ยวใต้…ครั้งหนึ่งต้องไป)” ด้วยการนำเสนอมุมมองใหม่ๆแก่นักท่องเที่ยวว่าภาคใต้ไม่ได้มีดีแค่ทะเล โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเข้ากับความคุ้มค่าจากประสบการณ์ Local Experience เพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุนท้องถิ่น เช่น การเที่ยวชมย่านเมืองเก่า การสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน การเรียนรู้วัฒนธรรมเพอรานากัน และกิจกรรม Creative D.I.Y. เป็นต้น พร้อมสอดแทรกแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ ที่ไม่เพียงแต่จะสามารถส่งต่อความประทับใจไปยังบุคคลรอบข้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกด้วย ซึ่งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวดังกล่าวที่ผู้ประกอบการได้เตรียมไว้ในครั้งนี้น่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวภาคเหนือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการเดินทางจากภาคเหนือสู่ภาคใต้มีความสะดวกสบายมากขึ้น มีเที่ยวบินตรง (Direct Flight) จากเชียงใหม่มายังภาคใต้ถึง 5 เส้นทาง ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และเกาะสมุย และจากเชียงราย 2 เส้นทาง ได้แก่ หาดใหญ่ และภูเก็ต อีกทั้งยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง อาทิ พังงา ตรัง และสตูล หรือแม้กระทั่งเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย และพม่า ภูมิภาคภาคใต้ จึงมุ่งเจาะตลาดนักท่องเที่ยวภาคเหนือโดยนำผู้ประกอบการจากภูมิภาคภาคใต้กว่า 80 ราย มาจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการเหนือ ในลักษณะ Table Top Sale ในงาน “ชีพจรลงSouth : เที่ยวใต้…ครั้งหนึ่งต้องไป” ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมยู นิมมาน และจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Heritage Chiang Rai

นอกจากนี้ นายนิธี สีแพร กล่าวเพิ่มเติมว่า งานที่จัดขึ้นทั้งสองจังหวัด ไม่เพียงแต่จะเป็นการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค ยังเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว Creative Tourism ภาคใต้ที่มีศักยภาพ ในการเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่ และชุมชนท่าดินแดง จังหวัดพังงา อีกด้วย ซึ่งคาดว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นจะสามารถกระตุ้น ให้เกิดการเดินทางลงสู่ภาคใต้ และสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว ในภาพรวมภายในประเทศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน