ททท.เชียงใหม่และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชียงใหม่ต้อนรับคาราวานBig Biker จากประเทศจีน

เชียงใหม่-วันที่ 21 พ.ย.61 ที่ผ่านมา ณวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการคุณภัคนันท์ วินิจชัย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชียงใหม่ โดยคุณดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมฯ จึงได้ร่วมมือกันจัดการต้อนรับ คณะผู้สื่อข่าวและคาราวานBig Biker จากประเทศจีนขึ้น

สำหรับการมาต้อนรับครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เทศกาลลอยกระทงและการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง ให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและเพื่อสร้างภาพพจน์ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย       โดยการท่องเที่ยวแบบคาราวานครั้งนี้ เป็นการประสานงานของ บริษัทไทย แฮปปี้ทัวร์ จำกัด

(Thai Happy Tour Co., Ltd) และบริษัทท่องเที่ยวในมณฑลยูนนานประเทศจีน โดยคาราวานทั้งหมดแบ่งเป็น 3 กรุ๊ป คือ

กรุ๊ปที่ ๑ รถ 35 คัน จำนวนนักท่องเที่ยว 47 คน มีโปรแกรมท่องเที่ยวคร่าวๆดังนี้ ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมายังประเทศไทยสะพานมิตรภาพไทย ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นเที่ยวชม จังหวัดเชียงรายและเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมงานลอยกระทงและปล่อยโคมลอยที่ลานเนินนุ่ม จากนั้นท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เช่นดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ปางช้างหลังจากนั้นเดินทางท่องเที่ยวไปกรุงเทพฯ พัทยา หนองคาย และเดินทางออกจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศลาว ที่จังหวัดหนองคาย เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์ หลวงพระบางและเดินทางกลับประเทศจีน ต่อไป

กรุ๊ปที่ 2 รถ 12 คัน จำนวนนักท่องเที่ยว 15 คน มีโปรแกรมท่องเที่ยวดังนี้  ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมายังประเทศไทยสะพานมิตรภาพไทย ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมงานลอยกระทงและปล่อยโคมลอยที่ลานเนินนุ่ม จากนั้นท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เช่น ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ปางช้าง หลังจากนั้นเดินทางไป อยุธยา กรุงเทพฯ ย้อนกลับมาจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่จังหวัดน่านเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในจังหวัดน่านเดินทางออกจากประเทศไทย เข้าประเทศลาวสู่ประเทศลาว หลวงพระบาง และเดินทางกลับประเทศจีนต่อไป

กรุ๊ปที่ 3 รถ 9 คัน จำนวนนักท่องเที่ยว 30 คน มีโปแรมท่องเที่ยวดังนี้ ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมายังประเทศไทยสะพานมิตรภาพไทย ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงราย และสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสน และเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมงานลอยกระทงและปล่อยโคมลอยที่ลานเนินนุ่ม จากนั้นท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และเดินทางกลับ ผ่านทางเชียงรายและเข้าสู่ประเทศลาวผ่านทางอำเภอเชียงของ และเดินทางกลับประเทศจีนต่อไป