ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ พร้อมทั้งพัฒนาระบบคลองส่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ลานเนินนุ่ม สนามขี่ม้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า โดยร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และประชาชนจิตอาสา กว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ การจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษาฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ และเพื่อพัฒนาระบบคลองส่งน้ำของลำน้ำสา ซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองแม่ข่าให้มีความสะอาด โดยกำจัดขยะดินโคลน และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างของลำคลองส่งน้ำตลอดความยาว 5.5 กิโลเมตร โดยจะดำเนินการพัฒนาลำเหมืองสา ซึ่งเป็นต้นน้ำคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่ ได้จัดแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 4 จุด คือ จุดที่หนึ่งหมู่บ้านดอนแก้ววิลเลจ – หมู่ 7 บ้านสันเหมือง จุดที่ 2 เริ่มจากหมู่ 2 บ้านดอนแก้ว – หมู่บ้านดอนแก้ววิลเลจ จุดที่สาม เริ่มจากหมู่ 2 ดอนแก้ว ขึ้นไปถึงต้นน้ำแม่สา จุดที่สี่จากบ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม และแบ่งกำลังพลและเครื่องมือเข้าร่วมในการพัฒนา กำจัดขยะดินโคลน วัชพืชที่ขวางทางน้ำไกล ร่วมกันผันน้ำดีไล่น้ำเสีย ให้คลองแม่ข่ามีแต่น้ำใส หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ต่อไป


////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
20 มิถุนายน 2561