นายกฯ เศรษฐา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ข่วงสันกำแพง

นายกฯ เศรษฐา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ที่ ศูนย์โอทอป เชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง พร้อมพบปะกลุ่ม Young Otop หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วย Soft Power

ในวันที่29 พ.ย. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศูนย์โอทอป เชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยหารือร่วมกับกลุ่ม Young Otop และกลุ่มผู้ประการโอทอปเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันและขยายตลาดสินค้าโอทอปไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 10,000 ล้านบาทมาหลายปี จึงอยากให้รัฐบาลมาช่วยขยายเพดาน โดยปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการโอทอปกว่า 2,500 ราย มีผลิตภัณฑ์กว่า 7,000 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ อาทิ สลุงเงิน เครื่องเคลือบดินเผาศิลาดล เครื่องแกะสลัก เครื่องเขิน เสื้อผ้าพื้นเมืองที่มีการประยุกต์ที่ทันสมัย และอื่นๆอีกมากมาย สำหรับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ถือเป็น Soft Power ที่มีความโดดเด่น และยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เชื่อว่าการหารือครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมผลักดัน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่ได้อย่างแน่นอน