Single Column Posts

กุมภาพันธ์ 22, 2024

นายกฯ เศรษฐา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ข่วงสันกำแพง

นายกฯ เศรษฐา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ที่ ศูนย์โอทอป เชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง พร้อมพบปะกลุ่ม Young Otop หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วย Soft Power

ในวันที่29 พ.ย. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศูนย์โอทอป เชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยหารือร่วมกับกลุ่ม Young Otop และกลุ่มผู้ประการโอทอปเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันและขยายตลาดสินค้าโอทอปไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 10,000 ล้านบาทมาหลายปี จึงอยากให้รัฐบาลมาช่วยขยายเพดาน โดยปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการโอทอปกว่า 2,500 ราย มีผลิตภัณฑ์กว่า 7,000 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ อาทิ สลุงเงิน เครื่องเคลือบดินเผาศิลาดล เครื่องแกะสลัก เครื่องเขิน เสื้อผ้าพื้นเมืองที่มีการประยุกต์ที่ทันสมัย และอื่นๆอีกมากมาย สำหรับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ถือเป็น Soft Power ที่มีความโดดเด่น และยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เชื่อว่าการหารือครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมผลักดัน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่ได้อย่างแน่นอน