นิทรรศการหนังสือป๊อปอัพเล่มยักษ์ถ่ายทอดพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 ยิ่งใหญ่ที่สุด

 เชิญชาวไทยร่วมสัมผัส “เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition  นิทรรศการหนังสือป๊อปอัพเล่มยักษ์ถ่ายทอดพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

  • ครั้งแรกของการถ่ายทอดเรื่องราวเปี่ยมล้นหัวใจไทยทั้งชาติ ผ่านหนังสือป๊อปอัพ 3 มิติ ขนาดมหึมา บนพื้นที่กว่า 2,800 ตารางเมตร บริเวณเชียงใหม่ฮอลล์ เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 24-29 ต.ค. 60 นี้  
  • จากหนังสือป๊อปอัพชุด “เพียงพ่อก็พอเพียง The Soul of Siam” โดยมูลนิธิศิริวัฒนา                สู่นิทรรศการหนังสือเล่มยักษ์ที่เนรมิตงานศิลป์อันวิจิตรจากต้นฉบับ พร้อมด้วยเทคนิคแสง สี เสียง ตระการตา  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่                 แอร์พอร์ต ร่วมกับมูลนิธิศิริวัฒนา โดย บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ                          โรงพิมพ์ศิริวัฒนา จัดแสดงนิทรรศการทรงคุณค่า “เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition หนังสือป๊อปอัพเล่มยักษ์บอกเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักของพสกนิกรไทย อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมด้วยเทคนิคแสง สี เสียง ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้ไม่รู้ลืม เปิดให้เข้าชมฟรี ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 24-29 ตุลาคม 2560 พิเศษสุดในงานยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของหนังสือป๊อปอัพ ชุด “เพียงพ่อก็พอเพียง The Soul of Siam โดยโรงพิมพ์ศิริวัฒนา ได้โดยไม่ต้องสั่งจองล่วงหน้าอีกด้วย 

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “เพียงพ่อก็พอเพียง” นิทรรศการหนังสือป๊อปอัพเล่มยักษ์ ถ่ายทอดพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในรูปแบบ 3 มิติ โดยมี คุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , คุณสุวรรณา บำรุงพืช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมในพิธีเปิดงาน 

นิทรรศการหนังสือเล่มยักษ์ เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition’ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มาสัมผัสและศึกษาเรื่องราวพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิด ออกแบบให้ผู้มาเยี่ยมชมได้มีส่วนร่วม เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำแนวทางพระราชดำริในด้านต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 ไปปฏิบัติใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเองและสังคมโดยส่วนรวมในระดับประเทศ”  

ทั้งนี้นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ร้อยเรียงเรื่องราวตามหัวข้อของหนังสือ 3 เล่มในชุด ‘เพียงพ่อก็พอเพียง The Soul of Siam’ ได้แก่ โซน A: “พระชนวารอันแสนสุข” นำเสนอเรื่องราวขณะทรงพระเยาว์ โซน B: “คู่บุญ…คู่พระราชหฤทัย” นำเสนอเรื่องราวตลอดระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎร โดยทรงมีคู่พระบารมีอยู่เคียงข้างไม่เคยห่าง และ โซน C: “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” นำเสนอเรื่องราวของโครงการส่วนพระองค์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังประโยชน์แก่ประเทศในด้านต่างๆ  

โดยมีจุดไฮไลท์ต่างๆ ที่ผู้มาเยี่ยมชมไม่ควรพลาด อาทิ กล้องถ่ายรูปตัวแรกของรัชกาลที่ 9 ที่สามารถเดินเข้าไปในตัวกล้องชมงานแสดงภาพวาดและวิดีโอได้อีกชั้นหนึ่ง, เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมฝีพายจำนวนครบถ้วน, กังหันน้ำชัยพัฒนาจำลองที่หมุนได้รอบทิศ, พระที่นั่งอนันตสมาคมประดับแสงสีสวยงาม ปิดท้ายด้วยมหาพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมเสียงประชาราษฎร์แซ่ซ้อง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง เป็นต้น รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางที่จัดแสดงผลงานศิลปะล้ำค่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์จากนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนเยี่ยมชมนิทรรศการหนังสือป๊อปอัพเล่มยักษ์ “เพียงพ่อก็พ่อเพียง The Exhibition” ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 24-29 ตุลาคม 2560