ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดลองการเปิดใช้ทางลอดฟ้าฮ่าม

จ.เชียงใหม่ เปิดจุดบริการทั่วไทย โดยบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.20 น. ที่ ริมทางหลวง หมายเลข 11 สายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) แยกสารภี ด้ายซ้ายทาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ

ทั้งนี้ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรกราอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายนนี้ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อม “ตามนโยบาย 777 ยกกำลังสาม” ดังนี้ 1.) วันที่ 1 – 10 เมษายน 2561 (7 วันก่อนเทศกาลฯ) มีการรณรงค์ และเตรียมความพร้อมให้ถนนมีความปลอดภัยไม่มีหลุมบ่อ 2.) วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 (7 วันระหว่างเทศกาลฯ) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และ 3.) วันที่ 18 – 24 เมษายน 2561 (7 วันหลังเทศกาลฯ) สรุปข้อมูลวิเคราะห์ประเมินผล หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ขณะเดียวกัน ยังได้ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข้มขัด” และได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตั้งจุดบริการทั่วไทย โดยมีการให้บริการข้อมูลทางหลวงและการเดินทาง ที่จอดพักรถ พร้อมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ ห้องน้ำสะอาด มุมพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดลองการเปิดใช้ทางลอดฟ้าฮ่าม โดยจะเปิดให้ใช้ในช่วงสงกรานต์นี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาทางด้านจราจรช่วงสงกรานต์ด้วย จากเดิมที่ยังไม่มีการก่อสร้างทางลอด มีอัตรารถผ่านเส้นทางเฉลี่ยประมาณ 30,000 คันต่อวัน แต่เมื่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่า จะสามารถบรรเทาสภาพการจราจรติดขัดในเส้นทางนี้ได้จากเดิมประมาณ 50% และในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังเก็บรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้
//////////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
11 เมษายน 2561