ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ นำชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ นำชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของอดีตเจ้าผู้ครองนคร และเจ้านายฝ่ายเหนือคนอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ คณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชน และนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีฯ ที่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ พิธีดังกล่าวถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเจ้านายฝ่ายเหนือคนอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ ที่ได้ดูแลรักษา และสร้างความเจริญให้แก่เมืองเชียงใหม่มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำพิธีสักการะ และดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่แล้ว ได้มีการแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยฉากที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้คือฉาก นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงด้วย โดยรับบทเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเดี่ยว จะเข้ เครื่องดนตรีที่มีชื่อเรียกว่า อณากรรณ ด้วยเพลง ลาวจ๊อย ตลอดจนการแสดงหลากหลายชุดที่สวยงามจากฝีมือของนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ และฉากสามกษัตริย์ จากนักแสดงกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในบท “พญางำเมือง” นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดเชียงใหม่ รับบท “พ่อขุนรามคำแหง” และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ “พญามังราย” ผู้ร่วมกันก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่


//////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
17 เมษายน 2561