มทร. ล้านนา จัดงานครบรอบ ๑๒ ปีวันสถาปนา มทร. ล้านนา

0 170118 0947 มทร ล้านนา

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด งานครบรอบ ๑๒ ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุณา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

0 170118 0922 มทร ล้านนา

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า วันที่ ๑๘ มกราคมนี้ เป็นการครบรอบ ๑๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจนับจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ สถาปนาขึ้นเป็น ๑ ใน ๙ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงพร้อมใจจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แนวคิด “Local concern Global Solution: Moving Across Middle Income Trap Border Through Human Resource Capacity Building” ขึ้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต เชื่อมั่นว่า สิ่งเหล่านี้ จะนำพาคนไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางด้วยการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้นโยบายประเทศไทย ๔.๐ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังจัดการเสวนาในหัวข้อ “Moving Across Middle Income Trap (MIT) Border Through Human Resource Capacity Building” โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและตัวแทนจากสถานประกอบการ

มทร ล้านนา

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ การจัดแสดงผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแข่งขันทักษะวิชาการ นิทรรศการสายน้ำแห่งนวัตกรรม การเสวนาวิชาการหัวข้อ “การจัดการศึกษารูปแบบ STEM, และ WIL” ดนตรีในสวน “บทเพลงของพ่อ” การหมั้วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา และกิจกรรมอื่น ๆ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว