ม.แม่โจ้ ร่วมกับ มทบ.33 นำน้องใหม่ “ผันน้ำดีไล่น้ำเสีย (ต้นน้ำคลองแม่ข่า)” สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการชุมชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “แม่โจ้ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ให้นักศึกษาใหม่แยกย้ายกันออกพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสถาบัน และชุมชน ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย และลำน้ำแม่ข่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และสร้างสำนึกดีต่อชุมชนและสังคม สร้างคนให้เป็นจิตอาสา เสริมวิชาชีวิต นอกห้องเรียน

ในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยจะแบ่งนักศึกษาน้องใหม่ เป็นกลุ่มๆ เพื่อแยกย้ายกันออกพัฒนา ตามจุดต่างๆ และจุดสำคัญที่จะนำนักศึกษาน้องใหม่ พร้อมด้วยจิตอาสามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนประมาณ 1,500 คน เข้าพัฒนา คือ การพัฒนาลำต้นคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, มลฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีพิธีเปิดกิจกรรม ในเวลา 08.30 น. ณ ลานเนินนุ่ม(ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

จากนั้น นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และจิตอาสา จะกระจายเข้าพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำคลองแม่ข่า จำนวน 4 จุด คือ จุดที่ 1 จากหมู่บ้านดอนแก้ววิลเลจ – หมู่ 7 บ้านสันเหมือง / จุดที่ 2 เริ่มจาก หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว-หมู่บ้านดอนแก้ววิลเลจ / จุดที่ 3 เริ่ม หมู่ 2 ดอนแก้ว ขึ้นไปถึง ต้นน้ำแม่สา และ จุดที่ 4 จากบ้านป่ารวก ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เพื่อกำจัดขยะดินโคลน วัชพืชที่ขวางน้ำทางไหล ร่วมกันผันน้ำดีไล่น้ำเสีย ให้คลองแม่ข่ามีแต่น้ำใส หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ต่อไป
สำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกจำนวนประมาณ 3,000 คน ก็จะแยกย้ายกันพัฒนาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกในพื้นที่ต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เขตเทศบาลแม่โจ้ เทศบาลหนองหาร มูลนิธิเพื่อคนพิการ (แม่ริม) ทั้งนี้ ในการทำกิจกรรมของนักศึกษา จะมีรุ่นพี่ และคณาจารย์คอยกำกับดูแล และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

โครงการ น้องใหม่แม่โจ้ ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกิจกรรมที่สร้างความอดทน สู้งาน ให้กับนักศึกษา เหมือนดังคำสอน ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ที่ติดตรึงใจลูกแม่โจ้ทุกคนว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” และที่สำคัญ ไม่ว่าจะยากดีมีจน ลูกแม่โจ้ทุกคน ต้องรู้รักสามัคคี ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป