รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3”

เชียงใหม่- วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอัจฉรา เศรษฐกร ผู้แทนชมรมโรงโม่หินดอยไก่เขี่ย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ กล่าวต้อนรับ และนายจารุกิตติ์ เกษแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ กล่าวรายงาน

กิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทั่วไป เจาะเลือด เอกซเรย์ปอด และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา มอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาสาธารณูปโภคให้แก่ชุมชนโดยรอบ ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมือง ซึ่งสถานประกอบการเหมืองแร่จัดสรรเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ การตรวจวัดสายตาและรับแว่นตา ตัดผม ของที่ระลึก ถุงผ้า เสื้อ โครงการยาสามัญประจําบ้าน หน้ากากอนามัย ซุ้มอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม การแสดงจากนักเรียน กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้านในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กบส.) สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ (สรข.3) และผู้ประกอบการเหมืองหินดอยไก่เขี่ย เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง กพร. โดย กบส. สรข.3 สอจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการเหมืองหินดอยไก่เขี่ย ประกอบด้วย บริษัท เชียงใหม่ทีดี จำกัด ร่วมกับ บริษัท สหพนาสิทธิ์ จำกัด บริษัท เอ็มแพค ไมนิ่ง จำกัด บริษัท เขตศิลา จำกัด ร่วมกับ บริษัท อาเชี่ยน จำกัด และบริษัท เชียงใหม่ ไท้เซียง ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน