วัดสันติธรรมจัดกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศ และปฏิญาณตนนักศึกษาใหม่ รุ่น 44

สถาบันพลังจิตตานุภาพ  เน้นฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธีก่อตั้งโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ(พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร)เน้นฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธี ได้จัด พิธีปฐมนิเทศ และปฏิญาณตนนักศึกษาใหม่ รุ่น 44 (ความเจริญแห่งความรู้ )

เชียงใหม่-วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา204  วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีปฐมนิเทศและปฏิญาณตนนักศึกษาใหม่ รุ่น 44 จตุจัตตาฬีสโม วุฒิญาณ (ความเจริญแห่งความรู้) โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีตั้งแต่ รุ่น 1 จวบจนถึงรุ่นปัจจุบันกว่า 50 คนและมีนักศึกษาครูสมาธิรุ่นใหม่ปฐมนิเทศและปฏิญาณตนอีก 50 คน  โดยมีพระเดชพระคุณ พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมได้เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เน้นฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธี ประธานผู้ก่อตั้ง พระธรรมมงคลญาณ(พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ซึ่งได้ศึกษาเรียนการทำสมาธิจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งหลวงปู่มั่นได้เน้นว่าให้นำวิชาสมาธิไปเผยแพร่ให้แก่คนทั้งหลาย ได้ศึกษาและปฏิบัติ จะได้เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล หลักสูตรสมาธิ แบบพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป  เปิดสอนมานานกว่า 22 ปี มี 200 สาขา เปิดสอนครั้งแรกที่ประเทศแคนาดา ได้จัด พิธีปฐมนิเทศ และปฏิญาณตนนักศึกษาใหม่ รุ่น 44 (ความเจริญแห่งความรู้ ) มี พระครูวิมลธรรมรัต(หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมเป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมงานตั้งแต่ รุ่น 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน มีนักเรียนปฐมนิเทศและปฏิญาณตนจำนวน 50 คน  ได้เปิดสอนธรรมสมาธิ วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. สมัครเรียน…ฟรี ณ วัดสันติธรรม สาขา 204 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา204  วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 080 990 6835, 089 433 6768