สุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการค้นหาน้องๆเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 อายุระหว่าง 15 – 19 ปี ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต มล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน คุณกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชน เข้าร่วมการประกวดมากมาย จำนวนทั้งสิ้น 125 คน

  

ซึ่งผลการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ที่ผ่านเข้ารอบ 8 คน ได้แก่
1. นายพชรพล ดวงเพ็ชร จากจังหวัดเชียงราย หมายเลข 037
2. นายฐากร ยุวคูณชิตา จากจังหวัดตาก หมายเลข 007
3. นายธีระพงษ์ วิรัชกุล จากจังหวัดแพร่ หมายเลข 057
4. นายนนท์ปวิธ เลิศรมยานนท์ จากจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 073
5. นางสาว รสนันท์ มากพันธ์ จากจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลข 132
6. นางสาวยุพารัตน์ มัชฌิมา จากจังหวัดอุทัยธานี หมายเลข 034
7. นางสาวรัตน์รวี วงศ์ษาเดช จากจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 074
8. นางสาวนัชชา นันตา จากจังหวัดเชียงราย หมายเลข 004
ผู้ที่เข้ารอบทั้ง 8 คน จะได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงโล่พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562