อำเภอสันกำแพงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คว้ารางวัลชนะเลิศขบวนแห่รถบุปผชาติประเภทสวยงามที่เชียงใหม่

0 170204 0707 0 170204 0850 0 170204 0847 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดขบวนแห่รถบุปผชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักใน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐ อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายหมื่นคนร่วมชมความงดงามสองฝั่งถนนที่ขบวนผ่านอย่างเนืองแน่น อำเภอสันกำแพงได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ในขณะที่อำเภอหางดงได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอำเภอดอยสะเก็ดได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์

0 170204 0851 0 170204 0852 0 170204 0856 0 170204 0902 0 170204 0915 0 170204 0917 0 170204 0923 0 170204 0934 0 170204 0935 0 170204 0945 0 170204 0952 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 0 170204 1017 0 170204 1021 0 170204 1032 0 170204 1033 0 170204 1036 0 170204 1037 0 170204 1042 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายหมื่นคนที่เฝ้ารอชมความงดงามของขบวนแห่รถบุปผชาติ ที่จะเคลื่อนจากเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ จนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และจะมีการจอดรถบุปผชาติไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามจนจบงาน

0 170204 0827 0 170204 0828 0 170204 0830 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

ริ้วขบวนรถแห่บุปผชาติในปีนี้มีขบวนรถแห่บุปผชาติจากอำเภอต่าง ๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเข้าร่วมขบวนทั้งสิ้น ๒๒ ขบวน โดยตกแต่งขบวนภายใต้แนวคิด “ดอกไม้สะพรั่งงาม เทิดนามองค์ภูมิพล” ซึ่งแต่ละขบวนจัดตกแต่งประดับประดาขบวนรถด้วยดอกไม้หลากสีสันนานาพรรณ สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่รอชมสมตามความปรารถนา ซึ่งผลการประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐ มีดังนี้

๑. ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสันกำแพง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอสารภี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อำเภอฝาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, และรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอสันทราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอหางดง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อำเภอแม่ริม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, และรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอกัลยานิวัฒนา, อำเภอดอยหล่อ, อำเภอแม่แจ่ม, และอำเภอสะเมิง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอแม่แตง, และรางวัลชมเชยได้แก่ อำเภอแม่วาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว