อุทยานดอยสุเทพ-ปุย เปิดโครงการจิตอาสาโลกสวยด้วยหัวใจสีเขียว ภายใต้โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาจำนวน 10 แห่ง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานดอยสุเทพ-ปุย ได้ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาโลกสวยด้วยหัวใจสีเขียว ภายใต้โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาจำนวน 10 แห่ง ณ เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ โดยมีคณะจิตอาสาจากชมรมนักศึกษาจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน้องฟ้า นฤมล สิทธิวัง นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 60 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้จัดทำโครงการปรับปรุงสถานภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และศาลาพักผ่อนริมทางจำนวน 10 จุด รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

โดยได้มีการจัดสร้างขึ้นถวายเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลปีกาญจนาภิเษก โดยทางกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมสร้างขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งปัจจุบันศาลาดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ เห็นควรมีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ร่วมกันเก็บขยะ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศาลาจุดชมวิว ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ ตลอดจนปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลาจุดชมวิว ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง โดยการทาสีภายในภายนอก การทำความสะอาดกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องในห้องน้ำ และช่วยเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงสุขภัณฑ์บริเวณห้องน้ำ

ผู้สนับสนุนในกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ได้แก่ บริษัทบุญถาวร เซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่, บจก.พบสนุกม่อนแจ่ม ,บริษัท แลปส์(ไทยแลปส์)จำกัด และเพจขายให้หมด, สมาคมจักรยานเชิงนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ,คุณหมอนวพร เจริญวิทย์ธนเดช กลุ่มซูบารุ ,การไฟฟ้าสำนักงานเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่, ศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่  ,Citylife Chiang Maiและชมรมสื่อออนไลน์จังหวัดเชียงใหม่