เชิญร่วมงาน “สืบสานการเล่นเปี๊ยะ” ที่เชียงใหม่

สืบสานการเล่นเปี๊ยะ

เชียงใหม่ – เชิญร่วมงาน สืบสานการเล่นเปี๊ยะ ตามโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องเวียงแก้ว คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่

พบกับนิทรรศการ “กว่าจะมาเป็นเปี๊ยะ” การแสดงเปี๊ยะโดยศิลปินเปี๊ยะล้านนา และคณะนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่, การเสวนาการเล่นเปี๊ยะยุคต่าง ๆ โดยศิลปินและผู้ทรงคุณวุฒิล้านนา พ่ออุ๊ยมา แก้วปินใจ / ผศ. ประสิทธิ์ เลียวศิริพงศ์ / อ. สนั่น ธรรมธิ / อ. รักเกียรติ ปัญญายศ / ผศ. ลิปิกร มาแก้ว / อ. ภานุทัต อภิชนาธง / อ. วิศาลทัศน์ รัตนมงคลเกษม / อ. ธวัชชัย ทำทอง / อ. ศานิตย์ ประเสริฐ / อ. สงกรานต์ สมจันทร์ / อ. ตรีภพ นาคปฐม / อ. สรายุธ รอบรู้ / และ กลุ่มนักดนตรีเปี๊ยะเชียงราย กลุ่มนักดนตรีเปี๊ยะลำปาง

แต่งกายชุดพื้นเมืองสีสุภาพ / ชุดสีสุภาพ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน