เชียงใหม่สร้างสรรค์จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบ CDA Design Awards 2020 พร้อมเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. เชียงใหม่สร้างสรรค์จัดงานประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลการออกแบบ CDA Design Awards 2020 แก่นักออกแบบและเจ้าของผลงานการออกแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานอัตลักษณ์ล้านนาของภาคเหนือ ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสำเริงไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินรางวัล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศจากหลากหลายสาขา ร่วมด้วย ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารอุทยานฯ (STeP) ร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้รับมอบรางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบ

 รางวัล CDA Design Awards 2020 จัดแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 7 สาขา ประกอบด้วย สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและตราสินค้า สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบสื่อสมัยใหม่ สาขาดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ และรางวัลความคิดริเริ่ม ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมผลงานการออกแบบร่วมสมัยผสานวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่นล้านนาได้เป็นอย่างดี โดยมีผลงานที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 27 ผลงาน และเพื่อเผยแพร่งานสร้างสรรค์ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล CDA Design Awards 2020 ซึ่งจัดแสดงในงาน Chiang Mai Design Week 2020 ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563 โดยนิทรรศการเปิดทำการเวลา 8.30 – 16.30 น. (หยุดทำการวันจันทร์) และสามารถรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.cdadesignawards.com ได้อีกหนึ่งช่องทาง

โดยที่ผ่านมา นักออกแบบและเจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบรองสุดท้าย ได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เน้นเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและการตลาด อีกทั้งจะได้รับการพิจารณาและสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลงานการออกแบบ อาทิ การส่งต่อรายชื่อผลงานไปยังเวทีระดับประเทศ การจัดแสดงผลงานผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และการสนับสนุนด้านการตลาดอีกด้วย

สำหรับ CDA Design Awards นั้น เชียงใหม่สร้างสรรค์ (Creative Chiang Mai) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2555 จากชื่อเดิม “รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards)” โดยปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP CMU) พร้อมขยายขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน การมอบรางวัลดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางความคิดของนักออกแบบเอง รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อีกทั้งด้วยศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ที่สามารถผสานกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน (modernity) ได้อย่างลงตัว จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลางของการเริ่มต้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม การท่องเที่ยวและบริการ การแพทย์และสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่จะเป็นจุดริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาระดับสูงต่อไป