เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและคลายร้อนแก่สัตว์

จากสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้น และคลายร้อนให้กับสัตว์

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึงการดูแลสัตว์ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่วงภาวะหมอกควันและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ต่างๆ และเพิ่มรอบการนำรถน้ำฉีดพ่นในพื้นที่ รวมทั้งการปล่อยละอองน้ำในส่วนแสดงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและคลายความร้อนให้แก่สัตว์ พร้อมทั้งจัดพื้นที่ในการเล่นน้ำให้กับสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ ช้าง และนกอีมู ที่ชอบแช่น้ำคลายร้อน ซึ่งจะลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำสะอาดเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการอาบน้ำคลายร้อนให้กับแรดขาว และสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกด้วย โดยในส่วนของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยังคงให้บริการตามปกติ และได้เพิ่มการเปิดละอองม่านหมอกน้ำในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณหมอกควันและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 22.00 น. นั่งรถชมสัตว์รอบบ่าย เปิดให้บริการ เวลา 15.00 – 16.30 น. นั่งรถชมสัตว์รอบกลางคืน เปิดให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000, 053-999000 Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, Line@: nightsafari