เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ”อย่างยิ่งใหญ่

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ”อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ท่านโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมกรมการพัฒนาชุมชน

โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับฯ นางทัศนีย์ ยะจา ประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ซึ่งมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พัฒนาการอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายศิลปิน OTOP ทั่วประเทศ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำกลุ่มองค์กร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานฯ ณ เชียงใหม่ศิลาดล บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณและกล่าวอำลาเกษียณอายุราชการของท่านอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็งของเครือข่ายศิลปิน OTOP รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปิน OTOP
กิจกรรมในงาน ได้ยกทัพ “เครือข่ายศิลปิน OTOP” มากกว่า 100 ชีวิต จากทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงผลงาน เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ กับคนรุ่นใหม่ ในการสานต่อมรดกอันล้ำค่านี้สืบไปซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปิน OTOP จากทั่วประเทศ การจำหน่ายสินค้าของศิลปิน OTOP จากทั่วประเทศ ในราคาพิเศษ และการเปิดแกลลอรี่แสดงผลงานของศิลปิน OTOP
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือจากอำเภอดอยสะเก็ด เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนาในการติดต่อประสานงาน และช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นต้นแบบความเข้มแข็ง แก่เครือข่าย กลุ่ม องค์กร อื่นๆ ต่อไป