‘เดือนลับฟ้า สู่สรวง’ พิธีส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

“เจ้าดวงเดือน” ณ เชียงใหม่ หรือ “เจ้ายาย” เจ้านายฝ่ายเหนือที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพรัก และอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อายุ 94 ปี ได้ถึงแก่กรรมลงอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนแห่สรีระร่างและเครื่องสักการะแบบล้านนา จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถึงวัดสวนดอก พระอารามหลวง ที่นำด้วยขบวนฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อนหลายร้อยคน
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนืออาวุโสที่ได้รับความเคารพนับถือ รักใคร่ของชาวบ้านและประชาชนทั่วโดยท่านได้รับการประกาศสดุดีเกียรติคุณให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 และได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนา เพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์แห่งคุณความดี
 
เจ้าดวงเดือน อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคม งามพร้อมด้วยกริยามารยาทแบบกุลสตรีไทย ทั้งยังชอบการแต่งกายแบบไทยล้านนา และรักที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนรักษาในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จนได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นบุคคล “ค่าแห่งแผ่นดิน” ในด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
 
เจ้าดวงเดือน มิได้เป็นบุคคลสายตรงในครอบครัวของผู้สืบสายสกุล ณ เชียงใหม่ และไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัวของประธานราชตระกูล ณ เชียงใหม่ แต่เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่สืบเชื้อสายเจ้านายฝั่ง ณ ลำพูน โดยบิดาคือเจ้าเมืองชื่น ณ ลำพูน แต่ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น ณ เชียงใหม่ โดยพระราชานุมัติในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าประเทศราชนพบุรีศรีนครพิงค์ ซึ่งต่อมา เจ้าเมืองชื่น ณ เชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าราชภาคินัย ในเวลาต่อมา
 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09rw82Y5pc26dVCsWAi1kMyJD6Nk7hzeWHjfmQ8z3EeHG71AQyGzBgAn2V5TtMpQYl&id=100063838531734&mibextid=Nif5oz