เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐

0 170128

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา ณ ย่านตลาดวโรรส นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคม ชมรม ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น ท่ามกลางผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

170128 0933 170128 0936 170128 0939 170128 0945 170128 0948 ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่๒๕๖๐

การจัด เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ นี้เป็นการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนจัดเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน อันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

170128 0926 170128 0906 170128 0956 ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่๒๕๖๐

กิจกรรมภายในงานเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-จีน การออกโรงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การแสดงกังฟูโชว์จากคณะเหม่ยเหวิน การเชิดสิงโต การเชิดมังกรไฟ การประกวดตี๋–หมวยสวยเก่ง การออกร้านจำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง การจำหน่ายสินค้าชุมชนตรอกเล่าโจ้ว และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ 

ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่๒๕๖๐

นายประจวบ กันธิยะ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนประกอบธุรกิจและตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตรอกเล่าโจ๊ว ถนนช้างม่อย และถนนวิชยานนท์ เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จักในนาม “ไชน่าทาวน์เชียงใหม่” การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะประชาสัมพันธ์ย่านธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแพร่หลาย และก่อให้เกิดความรักและหวงแหนให้วัฒนธรรมอันดีงามชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว