เปิดเเล้ว งาน Lanna Expo 2018 “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน”

งาน Lanna Expo 2018 “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” โดยจัดระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค.นี้ พร้อมนำสินค้าคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ล้านนามาให้เลือกซื้อเป็นของฝากจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2018” (Lanna Expo 2018) โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) พร้อมด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดงาน ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 – 1 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 โซนกิจกรรม ซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย 1) โซนท่องเที่ยว 2) โซน International 3) โซน Health & Beauty 4) โซน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) โซน ECO Village & ECO School 6) โซน Royal Project 7) โซน โชว์ ช้อป ชิม สินค้าเกษตร 8) โซน Investment 9) โซน วัฒนธรรม 10) โซน Northern Thailand Food Valley และ 11) โซน OTOP & SMEs ซึ่งแต่ละบูธจะมีสินค้าคุณภาพมากมายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบล้านนา เหมาะแก่การจับจ่ายซื้อสอยเพื่อตัวเองและเป็นของที่ระลึกของฝาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาช๊อป ชิม เที่ยว ในงาน Lanna Expo 2018