เปิดแล้วงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้างานฟรีและเที่ยวงานกันอย่างจุใจตลอด 15 วันเต็ม ตั้งแต่ 3 – 17 มกราคม นี้

(3 ม.ค. 67) ที่ เวทีกลางภายในงานฤดูหนาวฯ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ พัฒนางานศิลป์ ถิ่นล้านนา สู่สากล” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยได้ขยายระยะเวลาจัดงานให้ยาวนานขึ้นถึง 15 วัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2567 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ที่เป็นการประกวดนางงามแรกของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยังมีนโยบายการขับเคลื่อน “เชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City)” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเทศกาลสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในระดับสากล

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ การจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกสลากกาชาด ตลอดจนการออกร้านค้ากาชาด และผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าตลาดประชารัฐ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงมีการ อีกมากมายแสดงมหรสพอีกมากมาย โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและผู้เข้าเที่ยวชมงาน ได้ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้ง 15 วันเต็ม